Thursday, February 10, 2005

I Only

I only write when I’m bored
I’m only bored when I’m down
I’m only down when I’m lonely
I’m only lonely when I’m alone
I’m only alone when I’m home
I’m only home when I’m tired
I’m only tired when I play
I only play when there’s time
There’s only time when I slack
I slack when I want
I want when I need
I only need when I think
I only think when I write

No comments: